QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ HÀNG

  1. . Đối với tất cả hàng hóa, ngay sau khi nhận được Order của Khách hàng trên website hoặc qua điện thoại, Chúng tôi sẽ liên hệ để xác minh lại tính chính xác của đơn hàng.
  2. . Việc đổi trả hàng được thực hiện khi mặt hàng quý khách nhận được không đúng chủng loại hàng hóa, mặt hàng có lỗi, mặt hàng không đúng theo nội dung hàng hóa đã thỏa thuận giữa com và khách hàng. Đối với hàng hóa đổi trả phải nguyên dạng, không bị rã đông, hỏng hoặc bảo quản không đúng điều kiện yêu cầu của hàng hóa
  3. . Chúng tôi sẽ tiến hành đổi trả hàng cho Khách hàng miễn phí trong vòng 02 tiếng đồng hồ sau khi giao hàng. Sau thời gian đó, phí sẽ được thỏa thuận giữa hai bên.